19 ВЕРЕСНЯ НАРОДИВСЯ АНДРІАН ФЕОФАНОВИЧ КАЩЕНКО

Категорія: Історичний календар. Особистості Створено: Середа, 19 вересня 2018, 16:49

АНДРІАН ФЕОФАНОВИЧ КАЩЕНКО (19.09./1.10/ 1858 – 16.03. 1921) – ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, СПІВЕЦЬ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА.

Андріан Кащенко народився 19 вересня 1858 року в Катеринославській губернії, на хуторі Веселому (нині Вільнянського району Запорізької області), що належав його батькові. Рід Кащенків веде свій лік з часів розквіту Запорозької Січі та славетних походів на турків.

Батько Андріана, Феофан Гаврилович, був небагатим поміщиком. У Андріана було четверо сестер і четверо братів. Батьки зробили усе, аби діти одержали гарну освіту. Двоє менших дітей – Микола та Андріан прославили своє прізвище: Микола став ученим, засновником і директором Київського ботанічного саду, Андріан – українським етнографом, письменником і видавцем.

А. Кащенко закінчив (1870-ті рр.) юнкерське училище у Катеринославі. Був кілька років на  військовій службі.

Вийшовши у відставку, працював на різних посадах у залізничному відомстві в Катеринославі, Пермі, Петербурзі, Туапсе.

Перший свій твір Андріан Кащенко надрукував у 1883 році. Це невеличка книжечка мала назву «Жар-птиця, або з паном не братайся, у прийми не бери і жінці правди не кажи» і стала першою надрукованою українською мовою на Придніпров’ї.

У своїх творах А. Кащенко порушував соціальні питання: місце інтелігенції в суспільстві, участь її у громадсько-політичному русі, майбутнє українського народу – оповідання «Мрії і дійсність» (1906), «За що» (1907), «Перерід» (1908), п’єса «Зоря нового життя»  (1907), повість «Зоряно» (1908) та ін.

Недарма А. Кащенка називають Літописцем Запорозької Січі. Письменник свої твори писав із великим піднесенням і романтичним запалом і присвятив їх славному минулому рідного народу. Автор історичних оповідань: «Запорозька слава» (1906), «На руїнах Січі» (1907), «Мандрівка на пороги» (1916). В історичних повістях «Під Корсунем» (1913), і «У запалі боротьби» (1914) аналізує соціальні, національні й релігійні взаємозв’язки української і польської культур в екстремальних ситуаціях під час Визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького. У повістях «З Дніпра» (1914), «Зруйноване гніздо» (1919) показав трагічну долю запорозьких козаків після ліквідації Січі. Виступав з історико-краєзнавчими нарисами «Великий Луг запорожський» (1917), історичними портретами національних героїв України: «Над Кодацьким порогом» –  про гетьмана І. Сулиму (1913), «Гетьман Сагайдачний» (1915), «Кость Гордієнко-Головко – останній лицар Запорожжя» (1917).

Останні роки його життя були дуже продуктивними. Він організував у Катеринославі «Видавництво А. Кащенка», де в 1917–1918 роках видав багато своїх творів, працював заступником голови товариства «Просвіта». Друкувався в журналах «Рідний край» і «Дніпрові хвилі», декламаторі «Розвага», літературних збірниках «З неволі» та ін. Писав вірші, оповідання, повісті, п’єси.

Майже все своє життя митець працював над книгою «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» (1917). Для неї Андріан Кащенко зібрав велику кількість документів, карт, фотографій тих місць, де були розташовані колишні Січі.

Помер Андріан Феофанович Кащенко 16 березня 1921 року в Катеринославі (нині Дніпро).

Літературна спадщина письменника достатньо велика. Після смерті Андріана Кащенка дослідник його творчості Петро Єфремов підготував до друку шість томів творів Андріана Феофановича. У Радянській Україні після 1933 року книги Кащенка потрапили під заборону, що тривала майже шістдесят років.

ДЖЕРЕЛА:

  1. Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва: Кн. Ст. про іст. Буття укр. козацтва / Олена Апанович; упорядкув., текстол. підготов. О. Яремійчук; наук. ред., авт. Післямови Ю. Мицик. – К.: Веселка, 2009. – С. 264 – 265.
  2. Герасимова Г.П. Кащенко Андріан Феофанович // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол. В.А. Смолій та ін.; Інститут історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2007. – Т. 4. – С. 159.
  3. Савельєва А.А. Андріан Кащенко – співець козацької слави // Прометеї духу. – К.: В-во «Стікс», 2016. – С. 45 – 76.
  4. Українська Літературна Енциклопедія в 5 т. / редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. Ред. УРЕ ім. М.П. Бажана; Т. 2 – К., 1990. – С. 437 – 438.
  5. Чабан М.П. Кащенко Андріан Феофанович // Енциклопедія сучасної України: у 30 т. / редкол. І.М. Дзюба та ін..; Координаційне бюро сучасної України НАН України. – К., 2003 – 2016.
  6. Чемерис В. Таємниця Андріана Кащенка // З любові і муки … / Ф. Білецький, М. Нечай, І. Шаповал та ін. – Дніпропетровськ ВПОП «Дніпро», 1994 – С. 39 – 48.

      
Молодший науковий співробітник НДВ  «Музей «Заповіту» Т.Г. Шевченка»                          С.П. Пригонюк