КОМОРА З С. ДОБРАНИЧІВКА ЯГОТИНСЬКОГО Р-НУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. (У САДИБІ ГОНЧАРА)

Перегляди: 1364

Розташована на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в садибі гончара.

Збудована в 80-х рр. ХІХ ст. у с. Добраничівка колишньої Капустинської волості, Переяславського повіту. У 30-х рр. ХХ ст. передана у суспільну власність і використовувалась за призначенням. Перевезена та встановлена на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в серпні-вересні 1967 р.

На даний час комора є експозиційною одиницею Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Будівля зрубна, майже квадратної форми, що складається з двох частин: відкритого ганку – навісу, який опирається на дві декоративні різьблені, винтові колони, і однокамерного закритого приміщення. Вони об’єднані чотирисхилим дахом, який покритий залізом. Стеля і підлога з пиляних дощок, укріплені дерев’яними штифтами. Підлога портика піднята над землею. Двері дощані. Технічні дані: довжина – 5.20 м, ширина – 4.80 м, висота – 2.50 м, площа – 25 м2

Список літератури:

1. Жам М.І. Від інтер’єру житла до музею просто неба (спогади) / Архів Жам О.М.

2. Іщенко Є.Ф. до проекту Першого на Україні Переяслав-Хмельницького етнопарку – музею просто неба. Складено в 1960-1965 рр. громадським проектантом гр. м. Переяслава-Хмельницького Іщенком Є.Ф., 1969 р. / Особистий архів Козій Г.І.

3. Жам О.М. Господарсько-технічне начиння українського селянського двору (за матеріалами Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» // Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи». – К., 2003. – С. 71-73.

4. Махінчук М.Г. Переяславський скарб: Документальна повість / Післямова І.Ф. Драча. – К.: Молодь, 1989. – 200 с.: іл.

Молодший науковий співробітник НДФ МНАП                                          

Степанова О.П.