Культурно-мистецькі заходи


Програма

1. 26 вересня 2016 р.  9.30 – панахида біля могили М.І. Сікорського на території Заальтицького кладовища у м. Переяславі-Хмельницькому.

2.  26 вересня 2016 р. – 17 жовтня 2016 р. – відвідування Меморіальної кімнати М.І. Сікорського (Музей «Заповіту» Т.Г. Шевченка, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8). Вхід безкоштовний.

3.  26 вересня 2016 р. – 17 жовтня 2016 р. – відвідування виставки «М.І.Сікорський – археолог», присвяченої 93-річю з дня народження М.І.Сікорського (Археологічний музей, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка,  17). Вхід безкоштовний. Вихідні дні: понеділок, вівторок

4.  26 вересня 2016 р. – 17 жовтня 2016 р. – проведення в Меморіальній кімнаті М.І. Сікорського тематичних уроків, присвячених М.І. Сікорському (Музей «Заповіту» Т.Г. Шевченка, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка  8). Вхід безкоштовний.

5. 1 жовтня 2016 р. 11.00 – V-й легкоатлетичний пробіг пам’яті Героя України М.І.Сікорського (площа Богдана Хмельницького, м. Переяслав-Хмельницький).

6. 6-7 жовтня 2016 р. –  ІІ-а Міжнародна історико-краєзнавча конференції «Наукові студії М. І. Сікорського», присвячена патріарху музейної справи і краєзнавцю М. І. Сікорському.

7. 13 жовтня 2016 р. 15.00 – вечір пам’яті М.І. Сікорського «Незабутній М.І. Сікорський» (Районний будинок культури, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сковороди, 83).

8. 13 жовтня 2016 р. Фотовиставка Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» «Михайло Сікорський: літопис життя…» (Районний будинок культури, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сковороди, 83).

9. 13 жовтня 2016 р. Виставка Переяслав-Хмельницької центральної районної  бібліотеки «Обереги нашої пам’яті: Михайло Сікорський» (Районний будинок культури, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сковороди, 83).

10.  26 вересня 2016 р. – 17 жовтня 2016 р. – проведення виставок, присвячених М.І. Сікорському, в бібліотеках навчальних закладів міста Переяслава-Хмельницького та Переяслав-Хмельницького району.

11.  26 вересня 2016 р. – 17 жовтня 2016 р. – демонстрація відеоматеріалів, присвячених М.І. Сікорському, в навчальних закладах міста Переяслава-Хмельницького.

12.  17 жовтня 2015 р. –  V Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання» (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, вул. Сухомлинського, 30). Реєстрація з 09.00.

 

 

 

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”

08400        м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8        тел./факс (04567) 5-41-03

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

________________________________________________________________________

Шановні колеги!

 

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» запрошує Вас узяти участь у ІІ-й Міжнародній історико-краєзнавчій конференції «Наукові студії М. І. Сікорського», присвяченій патріарху музейної справи і краєзнавцю М. І. Сікорському, яка відбудеться 6-7 жовтня 2016 р. у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Для обговорення пропонуємо такі напрямки:

  1. Археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я: дослідження, матеріали, музейні колекції, проблеми охорони та музеєфікації.
  2. Історія Переяславського краю з найдавніших часів до сьогодення. Переяславщина в контексті світової історії.
  3. Матеріальна та духовна спадщина українського народу. Етнографічні дослідження на Переяславщині, персоналії.
  4. Діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Актуальні питання охорони, збереження та використання пам’яток і об’єктів культурної спадщини: стан, проблеми та перспективи.
  5. Музеєзнавство на сучасному етапі розвитку. Фундатори музейних колекцій.
  6. Мистецтвознавчі дослідження.
  7. Визначні постаті Переяславщини.
  8. Історіографія історичних та краєзнавчих досліджень Переяславщини.

Просимо подати заявку про участь у конференції, тему доповіді та відомості про автора (авторів) до 20 вересня 2016 р. за адресою: 08400, Україна, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8 або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або за телефонами: 097-812-63-88; (04567) 5-28-55 (завідувач науково-дослідного відділу «Музей історії Української Православної Церкви» Ткаченко Наталія Григорівна), 093-384-71-72; (04567) 5-35-27 (учений секретар Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Ткаченко Віктор Миколайович), 093-744-13-55 (завідувач науково-дослідного сектора «Музей М. М. Бенардоса» Губочкін Микола Петрович).

Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам додатково.

Для відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією матеріалів конференції, передбачається організаційний внесок у розмірі 100 грн.

Проїзд, проживання – за рахунок відряджуючої сторони. Оргкомітет конференції пропонує учасникам інформацію про місця та умови проживання.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових статей «ПЕРЕЯСЛАВІКА».

Вимоги до оформлення статей:

Рукопис статті потрібно надіслати або надати в електронному варіанті у режимі doc версії word 1997–2007 рр. та роздрукованому варіанті під час роботи конференції. Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути відредагований автором.

1. Стаття має містити такі положення:

- постановка наукової проблеми у загальному та її значення;

- історіографія питання, аналіз досліджень і публікацій з цієї проблеми;

- мета і завдання статті;

- виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

- висновки та перспективи подальшого дослідження.

2. Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12), під ним у дужках населений пункт. У наступному рядку, по центру великими літерами – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати курсивом анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською, кегль 12, (слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література; через рядок після цього – анотація статті російською та англійською мовами ідентична українській, разом із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом  теми та ключових слів.

3. Вимоги до набору статті: основний текст рукопису необхідно друкувати через 1,5 інтервал без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см, не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і пробілу. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого формату – «» («текст»). Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).

4. Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках: на одне джерело – [1, с. 4], де 1 – номер джерела за списком використаних джерел, с. 4 – сторінка; на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Посилання на архівні джерела – [5, арк. 10, 11 зв].

5. Джерела та література подаються після основного тексту у кінці статті в алфавітному порядку. Оформлювати бібліографію слід згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р., не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури.

6. До статті на окремому аркуші додається інформація про автора (українською та англійською мовами): прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, місце роботи, посада; домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон.

7. Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також правильність перекладу несе автор статті. Запропоновані редакції матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, російська, англійська).

8. Редакційна колегія збірника залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

Організаційний комітет конференції

 
a20150521-1 a20150521-2
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК «ПЕРЕЯСЛАВ»

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» запрошує на традиційне святкування Трійці  - «На горі трава зелена»,  яке відбудеться  31 травня 2015 року на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, початок о 13.00 годині.

a20150422

День Святої Трійці - одне з головних християнських свят, яке стверджує й оспівує триєдиність Всевишнього Бога: Бога Отця - Творця Неба і Землі, Бога Сина - Господа нашого Ісуса Христа, і Бога Духа Святого - Господа Животворчого, що від Отця походить.

У народі одне з найвеличнійших християнських свят - День Святої Трійці, ще називають Зеленими святами.

Зелені Свята перш за все -  торжество всеперемагаючої весни на порозі літа, коли природа ніби святкує з людиною своє відродження.

Ми прагнемо зробити ваш відпочинок цікавим, корисним та незабутнім і саме тому в день Святої Трійці на музеї просто неба відбудеться  колоритне святкування, де кожен бажаючий зможе прийняти участь у відтворенні народних обрядів.

В переддень Трійці, а саме 30 травня 2015 року (початок о 13.00) запрошуємо стати учасниками обряду прикрашання та встановлення Віхи на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. З собою треба мати яскраві квіти і хороший настрій!

ПРОГРАМА СВЯТА

30 травня 2015 р.

13.00-15.00 – обряд прикрашання Віхи;

15.00-15.45 – обряд встановлення Віхи;

13.00-17.00 – святковий ярмарок виробів народних майстрів.

31 травня 2015 р.

12.00-17.00 – святковий ярмарок виробів народних майстрів;

13.00-17.00 – святковий концерт за участі фольклорних колективів    Переяславщини з автентичними піснями, запальними танцями;

14.00-16.30 – давні обряди замаювання помешкань та дворів клечанням,   гойдалки, обрядові народні ігри, хороводи, майстер-класи.

Чекаємо на вас 30 та 31 травня 2015 року, щоб разом відсвяткувати день Святої Трійці!

За довідками та замовленням екскурсій  звертайтеся:

тел. (04567) 5-56-41   

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Офіційний сайт: www.niez-pereyaslav.com.ua

 
a20150508
 

Кожен з нас має земного Ангела-охоронця – маму.  Мама подарувала нам життя, мама завжди захистить, приголубить, допоможе, вислухає, порадіє за наші здобутки, посумує за наші невдачі.

Мама щира, добра, ніжна, сама красива та найдорожча у світі…

a20150507

Саме для вас, дорогі мами та бабусі, ми влаштовуємо святковий концерт присвячений Дню мами, який відбудеться 10 травня 2015 року о 19 годині в приміщенні Районного будинку культури.

Для вас звучатимуть пісні та вірші у виконанні місцевих артистів і юних дарувань, а музичні композиції не залишать байдужими жодного з присутніх на святі!

Вам гарантовано хороший настрій та незабутні враження!

Запрошуємо вас з родиною та друзями прийти і разом з нами відсвяткувати світле свято  - День мами!

Вхід вільний.

Контакти для довідок: (0456) 5-56-41

 

a20150428

 

a20150416

 

a20150414

 
20150409-1
 

a20150325

 

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 6

Ми в соц мережах

НІЕЗ в контакте НІЕЗ в фейсбуке НІЕЗ в ok

Календар подій

Жовтень 2016
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Пошук по сайту

Карта скансену

mapa

Вхід на сайтСтатистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні117
mod_vvisit_counterЗа тиждень2426
mod_vvisit_counterЗа місяць14978
mod_vvisit_counterВсього684245

Зараз на сайті : 6